Kategorie:

Beton místo stromů, aneb proměna řeky Svratky

14. 3. 2019  |  Pan Jiří Blaha napsal zajímavý článek do Tišnovských novin. Uvidíme, jestli bude otištěn a v jaké podobě. Vážení spoluobčané, zastupitelstvo města přijalo na zasedání v lednu rozpočtové opatření, ve kterém dostalo od obce Předklášteří 64 200 korun za spoluúčast na vypracování „Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v více»

Jednání Zastupitelstva města Tišnova 11.3.2019

12. 3. 2019  |  Zastupitelstvo města Tišnova zrušilo vyhlášku Města Tišnova č. 5/2017 a následně vypoví dohody o společných školských obvodech základních škol s přilehlými obcemi. Videozáznam z jednání je na youtube, otázky Jana Křehlíka, který je členem zastupitelstva za Zelené Tišnov, můžete zhlédnout zde. Podklady pro jednání jsou na stránkách města zde.  Doplňujeme odkazy na média, více»