11. 7. 2019

Například se dozvíte, že Sportovní klub Tenis Tišnov, jemuž předsedá zastupitel Zdeněk Kunický (MOST), požádal o přiznání mimořádné dotace ve výši jednoho milionu korun na černou stavbu. Předseda sportovního klubu se k černé stavbě během zasedání zastupitelstva sám přiznal – ačkoliv podle žádosti o dotaci došlo již k realizaci stavby (http://materialy.tisnov.cz/download.files.php… ), o územní souhlas teprve požádal (https://youtu.be/AXEyrqp_AQU?t=3629). Zastupitelstvo žádosti o přiznání dotace vyhovělo; zelený zastupitel Jan Křehlík však hlasoval proti.

Na vysvětlenou – stavebník může stavební činnost zahájit až po získání územního souhlasu, nikoli po podání žádosti o jeho vydání. Stanoviska dotčených orgánů státní správy, která předseda sportovního klubu zmiňuje, územní souhlas nenahrazují, představují nutnou podmínku pro jeho vydání.

Odkaz na registr smluv, který obsahuje text veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí mimořádné dotace z rozpočtu města: https://smlouvy.gov.cz/smlouva/9535571

Informace ze žádosti o přiznání dotace, ze které vyplývá, kdy stavbu klub realizoval:

Není k dispozici žádný popis fotky.