16. 8. 2019

Město Tišnov připravuje architektonickou soutěž na revitalizaci náměstí Míru s cílem vytvořit prostředí pro setkávání a společenský život občanů, zatraktivnění středu města a přilákání jeho obyvatele.
Pan Ing. Miroslav Pálka se veřejným prostorem zabývá dlouhodobě. Na toto téma pořádal výstavy a besedy. V tomto volebním období pracuje v komisi pro rozvoj města a v komisi pro komunikaci a média. Podílel se také na tvorbě Strategického plánu pro město Tišnov pro období 2021–2025. Revitalizace náměstí ho velice zajímá, připravuje proto seriál „Náměstí mých snů“. Miroslav Pálka je také zapálený fotograf, tak není divu, že je tento seriál o zažitém, viděném a vyfotografovaném. Jednotlivé díly seriálu  budeme uvádět v nové rubrice Revitalizace náměstí Míru aneb náměstí mých snů