6. 2. 2020

ZO Strany zelených Tišnov zásadně nesouhlasí s rozhodnutím Rady města zrušit Komisi pro rozvoj města. V návaznosti na nedávné zrušení Výboru pro strategické plánování představuje toto rozhodnutí další omezení vlivu veřejnosti na budoucí rozvoj města.
Pokud se chcete o práci dnes už bývalé komise dozvědět více, doporučujeme návštěvu stránek města Tišnova a přečíst si zápisy z jednání komise. Zde je zápis z posledního jednání komise, který obsahuje zajímavá doporučení k „Územní studii v lokalitě za penzionem, Tišnov“.
Zde je v zápise z Rady města Tišnova č. 2 – 29.01.2020 pod bodem č. 25 usnesení o zrušení komise a jeho odůvodnění.