21. 6. 2020

Vážení spoluobčané, z podnětu Města Tišnova byla zadána „Územní studie v lokalitě Za Penzionem“. V úterý 23. června od 18 hod. můžete na zive.tisnov.cz sledovat on-line prezentaci studie. Dotazy můžete posílat na otazky@tisnov.cz, odpovědi v přímém přenosu.
Materiály jsou na stránkách města zde. Textová část stojí za přečtení, má patnáct stran.
Studie byla projednána ve Výboru pro strategické plánování a rozvoj města ZM v květnu roku 2018, zápis je zde, a v Komisi pro rozvoj města RM v září 2019 a v listopadu 2019, kde je v zápise řada doporučení.

Naše dotazy, další jistě vyplynou při prezentaci:

  • Proč město nezorganizovalo veřejnou debatu s osobní účastí zájemců (on-line debata s předem zasílanými dotazy znemožňuje účast některým obyvatelům Tišnova a také neumožní opravdu „živou“ diskusi)?
  • Jak se zadavatel a zpracovatel vypořádal s doporučením Komise pro rozvoj města?
  • Město Tišnov má zpracovaný Strategický plán na 2021-25. Strategický cíl č. 1 je stabilizovat počet obyvatel na cca 10 000 obyvatel. Jak se slučuje výstavba sídliště Za penzionem a dostavba „sídelní kaše“ na Honech za Kukýrnou s tímto strategickým cílem resp. kolik obyvatel bude Tišnov po dokončení realizace obou projektů mít? Jak odpovídá resp. neodpovídá navazující infrastruktura těmto projektům výstavby bydlení (namátkově: odvod odpadních vod, zařízení pro děti a mládež, zařízení pro starší občany, dopravní obslužnost, obchody)?
  • Proč v předložené textové části studie 3/2020 chybí údaje na potřebu míst ve školách (200 žáků) a školkách (60 žáků), když studie 5/2018 projednaná Strategickým výborem ZM tyto údaje obsahuje?
  • Jak bude ve studii vyřešeno opatření k zachování pohody života seniorů a dodržování klidového režimu, vhodného pro zařízení sociálních služeb?
  • Ploché střechy s vegetační plochou pravděpodobně neumožní umístění panelů fotovoltaiky a fototermiky, studie si v tomto protiřečí, jak to tedy bude řešeno?
  • Studie plochy ve výkresu TI určuje vedení technických sítí pod zakreslenou zelení vzrostlých stromů. Takto je to v rozporu se zákonem. Můžete to vysvětlit?
  • Kvůli skalnatému podloží možná nepůjde pod některými domy vybudovat suterén pro parkovací místa. Jak se to bude řešit?
  • Kde bude na stránkách města zveřejněno plné znění otázek a odpovědí?